*Injecció estalviada a la xarxa

202.129 Km en cotxe

6.9775 Arbres plantats

Actualment, les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa són legals i qualsevol consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat. Consumeixes el que generes de manera instantània i si et sobra energia, la companyia te l’abona en la teva factura elèctrica de manera mensual. Et converteixes en un productor d’energia verda.

L'energia solar és
verda i segura

L’autoconsum

Els nostres panells fotovoltaics i les nostres instal·lacions produeixen electricitat de forma més competitiva que la que es pot comprar a les companyies elèctriques. Estalvies diners pagant menys.

Energia per a tots

L’autoconsum és per a particulars, empreses, indústries de tota mena, organismes públics, escoles, hotels, explotacions agrícoles i ramaderes, comunitats de propietaris, cooperatives i en general, qualsevol persona física o jurídica que desitgi produir
la seva pròpia electricitat i gestionar el seu consum.

Estàs cobert?

Simplement amb disposar d’una coberta apropiada a la casa, nau, edifici o d’un terreny adjacent o pròxim al punt de consum, és suficient per a la instal·lació de generadors fotovoltaics.

Vine a la llum

La transició energètica és un repte global i una de les tasques més urgents del moment des del punt de vista polític, social i tecnològic.

1
Contribueix a la lluita contra el canvi climàtic en reduir el consum de combustibles fòssils i les emissions de CO₂.
2
És una inversió raonable i molt rendible que aporta reduccions de costos a mig i llarg termini.

La transició energètica és un repte global i una de les tasques més urgents del moment des del punt de vista polític, social i tecnològic.

3
Augmenta l'eficiència del sistema en disminuir les pèrdues en xarxes de distribució i transport.
4
S'inverteix en una font d'energia gratuïta per als pròxims 35 anys, com a mínim.

El Sol és de tots

Des de la derogació de l’impost al Sol el 2018, imposat pel govern amb el suport de les grans comercialitzadores i elèctriques, ja tenim la capacitat de convertir l’autoconsum en una realitat.

Plantem un arbre per cada 5kW instal·lats

“Qui a bon arbre s’arramba, bona ombra el guarda”
Sabémos que quan fa sol de justícia, no hi ha millor ombra que la d’un arbre. Per això ens proposem plantar un arbre per cada 5kW d’energia solar instal·lats.

Plantem un arbre per cada 5kW instal·lats

“Qui a bon arbre s’arramba, bona ombra el guarda”
Sabémos que quan fa sol de justícia, no hi ha millor ombra que la d’un arbre. Per això ens proposem plantar un arbre per cada 5kW d’energia solar instal·lats.