Rambla del Jardí

Autoconsum solar en un habitatge situat a Sant Cugat.
Sistema
Potència
Client
Instal·lació solar connectada a xarxa.
5,85 kW
Residencial
Sistema Instal·lació solar connectada a xarxa.
Potència 5,85 kW
Client Residencial