Raisac

Sistema d’energia solar per a venda de producció en règim especial.
Sistema
Potència
Client
Instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa.
250 kW
Philipe
Sistema Instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa.
Potència 250 kW
Client Philipe