Jack (Bellavista)

Autoconsum solar amb acumulació connectat a xarxa en un habitatge plurifamiliar. Format per 39 mòduls Rec Alpha de 380W, es tracta del mòdul més eficient del mercat. També inclou amb 20,48kWh d’acumulació.

Sistema
Potència
Client
Instal·lació solar amb acumulació connectada a xarxa.
14,82 kW + 20,84kWh d'acumulació
Residencial
Sistema Instal·lació solar amb acumulació connectada a xarxa.
Potència 14,82 kW + 20,84kWh d'acumulació
Client Residencial